Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic are în atribuțiile sale stimularea dezvoltării sectorului asociativ și creșterea participării acestuia la procesul decizional. MCPDC consideră că orice dialog viabil are la bază o bună cunoaștere a partenerilor implicați și transparența este esențială de ambele părți. În acest sens, considerăm oportun să oferim informații privind cadrul legal în care își desfășoară activitatea organizațiile neguvernamentale și resursele publice financiare la care au acces.