Surse de finanțare publică pentru mediul asociativ

Una dintre prioritățile Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC)  este să contribuie la o mai eficientă aplicare a măsurilor de politici publice naționale prin implicarea, odată cu recunoașterea expertizei, a sectorului neguvernamental în implementarea acestor măsuri astfel încât serviciile publice oferite cetățenilor să fie diverse și de o calitate superioară.

În România sectorul neguvernamental este preponderent susținut din fondurile guvernamentale ale guvernelor altor țări sau, la o scală mult mai mică, de filantropi români și străini care au decis ca o parte din propriile câștiguri să o întoarcă spre rezolvarea nevoilor comunității apreciind că ONG fac o treabă de calitate cu dedicație și răbdare. Și în România există programe de finanțare din Bugetul de stat pentru sectorul neguvernamental dar amploarea acestora (și ca atare și eficiența) au scăzut mult în ultimii ani, pe măsură ce erau alocate României fondurile structurale.

Situația măsurilor instituționale în această privință pare într-un moment de răscruce (în anul 2016 foarte puține asemenea oportunități, inclusiv la nivelul unor linii de finanțare acordate anual, în mod tradițional), pe fondul concentrării expertizei la Autoritățile de management și alte structuri asimilate care gestionează fondurile structurale/alte fonduri externe nerambursabile. Invităm societatea civilă și specialiștii din sistemul public central să participe la conturarea, în perioada imediat următoare, a unor măsuri de management dar și legislative pentru eficienta alocare de resurse publice naționale (de timp, umane dar și materiale) după o evaluare a oportunităților/specificului finanțărilor reglementate în prezent, în condițiile unei mai bune corelări între aceste mecanisme și prioritățile/procedurile aferente fondurilor structurale accesibile ONG și ținând cont de dinamica sectorului neguvernamental.

Pentru lansarea unei dezbateri publice care ne propunem să dureze până la jumătatea lunii octombrie astfel încât, alături de alte Ministere, să propunem un plan de măsuri pentru re-definirea obiectivelor măsurilor de finanțare a ONG din fondurile publice naționale, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic a lansat la data de 3 octombrie 2016 evaluarea: Finanțarea organizațiilor neguvernamentale de către statul român.

Printre concluziile prezentate în analiza realizată de MCPDC enumerăm:

  • Suma totală alocată în ultimii ani pentru granturi a fost în scădere, până la data de 1 septembrie 2016 înregistrând valoarea de 189.878.827 lei. Cea mai mare alocare financiară din ultimii 4 ani a fost înregistrată în anul 2014, cu o valoare totală de 224.837.100 lei, echivalentul a 50.525.191 euro.
  • În exercițiul financiar al Uniunii Europene 2014-2020 suma totală ce poate fi accesată de către organizațiile neguvernamentale este de 732.025.000 euro.

Mai multe repere statistice sunt disponibile în evaluarea: Finanțarea organizațiilor neguvernamentale de către statul român și Anexele1 și 2.

Materialul va fi supus analizei la nivelul Ministerelor și va fi completat cu observații din partea acestora totodată va fi discutat în perioada următoare cu organizațiile neguvernamentale astfel încât, până la începutul lunii noiembrie, să se comunice public care vor fi măsurile: de optimizare a managementului intern, de închidere a unor programe de finanțare din fondurile naționale respectiv de deschidere a altora noi care să țină mai bine cont de alte surse financiare disponibile pentru sectorul neguvernamental. În paralel, MCPDC va asigura secretariatului grupului de lucru mixt pentru evaluarea oportunității și formei modificărilor asupra cadrului legal, modernizându-l și adaptându-l scopului final pentru care a fost creat.

Este prima evaluare (din datele identificate de MCPDC) de acest tip din ultimii peste 15 ani, inițiată de Guvern ca răspuns la preocuparea pentru eficientizarea alocării de resurse publice în vederea creșterii impactului politicilor publice naționale, menită să acorde mai multe șanse colaborării eficiente între stat (interesat de impactul favorabil al măsurilor de politică publică) și partenerii neguvernamentali cu expertiză și disponibilitate de implicare, astfel recunoscându-se implicit importanța rolului ONG pentru modernizarea societății românești.

Download (PDF, 2.86MB)