Situația drepturilor salariale brute în perioada ianuarie 2016 – prezent. 

Download (DOC, 81KB)

 

 

Alte drepturi/beneficii legale:

  • în conformitate cu prevederile   Legii nr. 204/2013, cu modificările și completările ulterioare, un demnitar din cadrul MCPDC beneficiază lunar de o deplasare dus-întors între municipiul București și localitatea în care își are domiciliul și de  decontarea cheltuielilor de cazare în municipiul București, cu încadrarea în limita plafonului maxim anual de 30.000 lei stabilit prin H.G. nr. 5/2016, cheltuieli ce se decontează în condițiile legii.
  • În cazul deplasărilor în țară, personalul delegat primește indemnizația de delegare în limitele și în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu completările și modificările ulterioare.
  • În cazul deplasărilor în străinătate, personalul delegat primește indemnizația de deplasare, respectiv diurna și indemnizația de cazare, în limitele și în conformitate cu prevederile H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu completările și modificările ulterioare.