Redirecționarea a 2% din impozitul anual pe venit

Ce presupune mecanismul?

Daca reprezentați o organizatie nonprofit (asociatie, fundatie, organizatie sindicala, patronat, partid politic, asociatie de proprietari, case de ajutor reciproc ale salariatilor) sau unitate de cult, atunci puteti beneficia de prevederea 2% din Legea 571/2003.  Prin aceasta lege, contribuabilii persoane fizice pot sa directioneze catre organizatia dvs. 2% din impozitul pe venit platit de ei (care ar ajunge, altfel, la bugetul statului).

Cum pot fi redirecționați cei 2% din impozitul pe venit?

Redirecționarea se face prin depunerea formularului 230 – pentru cei care au venituri din salarii, respectiv a formularului 200 pentru persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din alte surse, adică:

  • Activitati independente;
  • Cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal;
  • Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
  • Castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;
  • Castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract.

Cele două link-uri către formulare conțin instrucțiunile de completare în anexe.

Depunerea declarațiilor:

Declarațiile (formularele) se pot depune, împreună cu anexele completanaf_fisc-500x169ate, dacă este cazul:

  • în format hîrtie, direct la registratura organului fiscal
  • la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire
  • prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro
  • începând din 6 aprilie 2015, online, prin intermediul serviciului ANAF “Spaţiul privat virtual”. Serviciul este disponibil la adresa https://pfinternet.anaf.ro și pentru accesarea acestui serviciu online este necesară înregistrarea și autentificarea pe  site. Pentru depunerea declarației 200 prin SPV, NU trebuie semnătură electronică.

Termenul depunerii declarațiilor:

Termenul depunerii declarațiilor este luna mai a anului curent, pentru veniturile realizate în anul anterior. (Ex: În anul 2016, termenul a fost 25 mai 2016 pentru veniturile realizate în anul 2015). În urma procesării formularelor, banii vor ajunge în contul organizatiei dvs. în ultimul trimestru al anului în curs (cel al depunerii).