23september_eubudget

Sursa financiară a MCPDC este exclusiv de la bugetul de stat.

Buget 2015 MCPDC (pdf)   Buget 2015 (xls)

Buget 2016 MCPDC (pdf)    Buget 2016 MCPDC (xls)

Buget rectificat ca urmare a O.G. 14/2016

Buget rectificat ca urmare a OUG 86/2016

  • Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
  • Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
  • Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
  • Sume alocate de la bugetul de stat
  • Programe de investitii publice
  • Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

Download (PDF, 635KB)