Interviu Ministrul Violeta Alexandru  Canal 33 și Bussines Women

 

 

 

 

28 septembrie 2016 Briefing de presă Ministrul Violeta Alexandru după aprobarea Memorandumului cu tema: Instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) în Ședința de Guvern

Transcrierea declarației de presă

Violeta Alexandru: Bună ziua, vă mulţumesc pentru că aţi avut amabilitatea să ne aşteptaţi până la această oră. Într-adevăr, am ales şi o denumire care să fie uşor de reţinut în spaţiul public, pentru că se referă la un pas următor în direcţia creşterii transparenţei în procesul de luare a deciziilor şi se bazează fundamental pe cointeresarea, pe implicarea grupurilor specializate, le-am numit noi, din societatea civilă. De aceea i-am găsit şi o denumire – şi am să vă explic puţin şi despre ce este vorba – care să fie cât mai uşor de reținut în spaţiul public. Este vorba despre Registrul Unic al Transparenţei Intereselor acelor grupuri specializate, le-am numit noi specializate, adică grupuri active din societatea civilă care fie caută să schimbe decizia unui factor responsabil (ministru, secretar de stat, consilier de stat şi alte funcţii asimilate de la conducerea agenţiilor), încearcă să-i schimbe acestuia opinia cu privire la o decizie, fie încearcă să îl convingă pe respectivul decident să preia o decizie de politică publică din spaţul public. Colegul meu vă va şi proiecta platforma în care – pe baza acestui memorandum aprobat astăzi în şedinţa de guvern şi care va intra în vigoare la două săptămâni, nu mai târziu de 15 octombrie – veţi putea găsi o serie de informaţii despre grupurile interesate să influenţeze o decizie aflată în elaborarea guvernului, respectiv să convingă decidenţii de preluarea unei decizii publice, cu date similare celor pe care le găsiţi în sisteme de acest tip din Europa şi din Statele Unite, acolo unde Registrul Intereselor proiectează o serie de informaţii despre cei care interacţionează cu decidenţii. Găsim, aşadar, şi dvs. şi toţi cei interesaţi, o serie de date despre conducerea acestor companii, pe de o parte, respectiv organizaţii neguvernamentale, pe de altă parte, regăsim o serie de informaţii despre modul în care el sunt organizate financiar, despre bugetul lor, despre sumele alocate pentru aceste activităţi specifice orientate explicit către schimbarea unei politici publice, respectiv câteva informaţii despre domeniile, ariile de care aceştia sunt interesaţi cu precădere. Această etapă o vedem ca pe un prim pas, ca pe o primă cărămidă dintr-un drum mai lung, dintr-o construcţie mai lungă care cu siguranţă va suferi modificări în contextul guvernelor următoare, atât sub aspect juridic… Este posibil ca cei care vor prelua guvernarea să dea o altă forţă juridică acestui mecanism, respectiv să includă alte grupuri interesate, poate alte instituţii… În ceea ce ne priveşte, am considerat că, sub forma unui memorandum care arată expresia determinării echipei guvernamentale de a practica în mod real transparenţa despre deciziile pe care le ia, veţi găsi în platforma pe care colegul meu o prezintă acum şi care este dedicată acestui demers şi o serie de informaţii încărcate de staff-urile miniştrilor, secretarilor de stat, respectiv consilierilor de stat, despre interacţiunea, întâlnirile faţă în faţă dintre aceştia şi grupurile specializate din societatea românească. Spuneam că, în ceea ce ne priveşte, fără să afectăm cu nimic măsurile absolut eficiente şi activităţile foarte bune, cu rezultate concrete, pe care instituţiile de control din România le au, în acest moment, cu privire la ceea ce se numeşte în spaţiul public trafic de influenţă, respectiv cumpărare de influenţă, fără să afectăm cu nimic articolul 291 şi 292 din Codul Penal, care vorbeşte despre aceste practici, RUTI se adresează şi răspunde organizat şi asumat unor activităţi care se practică în acest moment, în România, care nu se încadrează în sfera reglementată de Codul Penal şi care se referă la traficul de influenţă şi cumpărarea de influenţă. Este vorba despre o activitate larg răspândită şi în România, până în acest moment, fără o abordare organizată, sistematizată, şi foarte larg răspândită la Bruxelles şi în toate capitalele europene, respectiv la Washington: aceasta de interacţiune între grupurile interesate să schimbe o politică publică şi decidenţi. Aş vrea să subliniez că acest instrument nu pune cu nimic în pericol alte prevederi în vigoare ale statului român, pentru el Ministerul pentru Consultare Publică lucrează intens împreună cu ministerele şi el se referă la eficientizarea mecanismelor de consultare publică reglementate de Legea 52/2003 privind transparenţa decizională. Acest act normativ priveşte paşii, parcursul unui act normativ iniţiat de guvern de la momentul elaborării lui până la momentul în care se află pe masa guvernului. RUTI se referă, într-un spectru mai larg, la interacţiunea pe orice temă care înseamnă o decizie publică, fie că e un program de finanţare sau un proiect de act normativ, dar nu exclusiv şi nu pune în pericol elementele reglementate de Legea 52/2003, care se adresează publicului larg. Practic, asigură orice cetăţean interesat că are posibilitatea să cunoască ce proiect de act normativ iniţiază un minister şi îi dă posibilitatea să trimită puncte de vedere într-un interval organizat. Din punctul nostru de vedere, cum vă spuneam, RUTI încearcă să organizeze lucrurile pe baza voinţei celor două părţi. Și de aceea spuneam, fiind un prim pas, aşa cum s-a întâmplat şi în Europa de altminteri, îl vedem iniţiat printr-un memorandum, expresie a determinării ambelor părţi de a contribui la efortul de transparenţă. Este un cadru prin care atât grupurile specializate, cât şi miniştrii vor face acest lucru în baza propriei lor voinţe. Suntem conştienţi – şi am văzut această dezvoltare şi în ţările europene – că va exista un pas ulterior, care poate să îmbrace o modificare a legilor existente, o iniţiere a unor legi explicit orientate către aceste activităţi de schimbare a unei decizii publice şi, nu în ultimul rând, aceste schimbări vor determina, probabil, un set de obligaţii ferme pentru ambele părţi. În ceea ce mă priveşte, repet, ca şi în practica europeană, am preferat un semnal public al faptului că întreaga societate, nu numai miniştrii, noi toţi, cei care ne propunem să influenţăm o decizie publică, putem face în acest cadru RUTI un pas înainte şi e proba practică a faptului că nu avem nici o problemă și nu ascundem nici un fel de interes, atunci când, în mod legitim şi cu argumentele la noi, intenţionăm să schimbăm o decizie publică. 
Spuneam că va intra în vigoare în două săptămâni. Ministerul pentru Consultare Publică va asigura secretariatul. Introducerea de informaţii se va face pe baza unei parole de către fiecare entitate din grupurile specializate de care am vorbit şi care înseamnă societăţi comerciale şi organizaţii neguvernamentale, în această etapă. Noi vom asigura secretariatul, în sensul verificării completitudinii informaţiilor, ne vom asigura că aceste informaţii despre domeniile de care aceste entităţi sunt interesate ajung prompt la ministere, pentru ca miniştii şi echipele lor să folosească această expertiză, să o facă în mod transparent, să o folosească în etapa incipientă a unei decizii publice. Context în care v-aş reaminti că noua legislaţie privind achiziţiile publice stabileşte pentru prima oară în România, iar RUTI ajută să se operaţionalizeze acest concept, că între sfera de afaceri şi cel care iniţiază un caiet de sarcini este oportun a exista un dialog şi o consultare, în vederea clarificării şi asigurării unui conţinut al caietelor de sarcini cât mai aproape de ce poate piaţa să ofere ulterior lansării unei licitaţii. Prin urmare, încercăm ca, în paşii următori, să asigurăm acest rol de secretariat, iar prin munca noastră şi prin determinarea celorlalţi colegi miniştri şi ai demnitarilor din ministere, dar şi prin voinţa părţilor interesate – cu care personal m-am consultat larg în aceste aproape trei luni, în care am purtat dezbateri şi în Bucureşti, şi în ţară – să încercăm să facem un prim pas pe un drum mai lung, care înseamnă transparenţa intereselor şi a interacţiunii dintre decidenţi şi grupurile interesate din societate. Vă mulţumesc!
Reporter: Cum vă veţi asigura că acest proiect va fi continuat şi de guvernul următor? Adică, există posibilitatea ca, până la sfârşitul mandatului dumneavoastră, să fie iniţiat un proiect de act normativ privind nişte obligaţii?
Violeta Alexandru: Ceea ce am putut să fac, în limitele mandatului pe care acest guvern le are şi prin prisma portofoliului pe care eu îl gestionez, a fost să lucrez cu Ministerul Justiţiei și să conving pentru includerea – ceea ce s-a şi întâmplat – în Strategia naţională anticorupţie, un document pe care nici un guvern nu a îndrăznit să-l schimbe şi să-l modifice, indiferent de culoarea lui sau de componenţa lui: să prevăd în Strategia naţională anticorupţie existenţa acestui instrument. El este menţionat, ca atare, cu obligaţia statului român să îl facă operaţional, ceea ce îmi conferă, la minimum posibil, sentimentul de confort că el va continua. Nu intenţionăm, nici eu nu voi iniţia şi nici colegii din cabinet, în perioada lunilor rămase până la finalul mandatului, un act normativ, de orice natură ar fi el, dar  vedem necesitatea dezbaterii în societate a tuturor instrumentelor pentru eficientizarea acestui mecanism, în care să se implice şi grupurile vizate de asemenea instrumente, dar şi parlamentarii, partidele politice şi toţi cei care trebuie să asigure continuitate, prin propria lor voinţă şi prin iniţierea oricăror instrumente legislative, în etapa ulterioară. Am admis că este o primă etapă. De altminteri, în consultările purtate am avut mai multe variante. Au fost luate în considerare şi alte grupuri din societate, despre care cunoaştem, din documentarea făcută, că şi ele influenţează sau caută să influenţeze decizia guvernamentală, cum ar fi persoane fizice. Am fost conştienţi că şi alte instituţii publice au putere de influenţare şi că pot fi, la un moment dat, parte din acest mecanism de creştere a transparenţei cu privire la interacţiunea dintre cele două părţi. Mă refer la parlament, de exemplu. Dar această etapă o apreciem ca fiind un prim pas, o apreciem ca fiind un semnal pentru întreaga societate şi suntem convinşi că acest pas va fi continuat, dacă nu sub formă legislativă, în mod cert sub o formă operaţională în cursul anului viitor, rămânând la latitudinea guvernului să decidă cum apreciază, iar dacă se va simţi nevoia unei reglementări, opinia mea este că, în parlament, aceste lucruri se reglementează cel mai bine şi aşa este şi firesc să se întâmple.
Reporter: Adică ar putea fi un prim pas pentru elaborarea unei legi a…?
Violeta Alexandru: Ar putea fi în orice direcţie, dar după o dezbatere aprofundată în societate vizând modul în care o asemenea reglementare afectează alte politici ale statului român cu privire la combaterea unor activităţi apreciate ca fiind foarte aproape de această zonă care înseamnă influenţarea deciziilor publice. Sunt chemaţi toţi cei care lucrează în zona liniei foarte fine dintre influenţare în sens legitim şi alte activităţi să participe într-o asemenea dezbatere publică şi, până ea nu există, până nu o consumăm şi până ea nu are loc, am considerat că este riscant. Societatea, în acest moment, este pregătită pentru acest tip de demers, dar aveţi dreptate, el trebuie continuat cu noi şi noi etape, în perioada anilor următori. Vă mulţumesc!

 

 

5 iulie – Declarație Agerpres, Ministrul Violeta Alexandru: Legea accesului la informații de interes public este despre democrație

 

 

5 iulie – Declarație Agerpres, Ministrul Violeta Alexandru, despre ce aduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)

 

 

 

16 iunie 2016 – Declarații de presă Ministrul Violeta Alexandru după adoptarea în Ședința de Guvern a HG pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

 

 

 

 

12 martie – Declarații de presă – Inaugurare Expoziția permanentă: Palatul Primăverii, fosta reședință a familiei Ceaușescu

 

 

12 martie 2016 Reportaj BANAZUL AZI – Guvernul deschide publicului larg Palatul Primaverii, fosta resedinta a familiei Ceausescu 

 

14 martie – Violeta Alexandru Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Civic – Emisiunea ”Prima Ediție” – Digi FM

 

 

 

 

25 februarie – Violeta Alexandru Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Civic – Emisiunea ”Invitatul dimineții” – RFI

 

 

24 februarie 2016 – Declarație de presă Ministrul Violeta Alexandru despre Comisia MaiSimplu.gov.ro

 

28 ianuarie 2016 – Conferință de presă

 

26 ianuarie – Violeta Alexandru Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Civic – Emisiunea ”24 de minute” – Digi24

 

Articole / interviuri presa scrisă:

Digi24 – 26 ianuarie 2016

Ziare.com – 12 ianuarie 2016

România liberă – 21 decembrie 2015