Solicitări informații de interes public (Legea 544/2001):

Persoana responsabilă: Otilia Pop – otilia.pop@gov.ro / 021 314 34 00 (Int. 1183)

Program de funcționare: Luni – Vineri: 8:30 – 16:30

Legislație:

1. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

2. Norme metodologice de aplicare ale legii 544/2001 – actualizate în urma modificărilor din luna iulie 2016.

Forma actualizată a normelor metodologice se regăsește si la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996

 

Documente utile

  1. Solicitare în baza Legii 544/2001 – Model de cerere
  2. Formular reclamație refuz: Model
  3. Formular reclamanție neprimire informații în termenul legal: Model

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

 

Rapoarte privind implementarea Legii nr. 544/2001

Anul 2015

Download (DOC, 111KB)