Victoria-Violeta Alexandru  Declarație de avere / Declarație de interese

 

Mihai Lisețchi –  DA feb. 2016 / DI feb. 2016

DA iunie 2016 / DI iunie 2016

 

Adrian Bădilă  – DA ianuarie 2016 /DI ianuarie 2016

– DA mai 2016 / DI mai 2016

 

Cristina Coruț   – DA ianuarie 2016 DI ianuarie 2016

– DA Iunie 2016 / DI iunie 2016

 

Raluca Popovici  – DA ianuarie 2016 / DI ianuarie 2016

– DA iunie 2016  / DI iunie 2016

DA noiembrie 2016 / DI noiembrie 2016

 

Luca Ciubotaru  –  DA februarie 2016 / DI februarie 2016

–  DA iunie 2016  / DI iunie 2016

 

Andreea Grigore – DA februarie 2016 / DI februarie 2016

– DA iunie 2016  / DI iunie 2016

 

Daniel Mîndruț   – DA februarie 2016   DI februarie 2016

– DA iunie 2016  / DI iunie 2016

 

Raluca Gabriela Sîmbotin – DA martie 2016  DI martie 2016

– DA iunie 2016 / DI iunie 2016

 

Maria Smarandache – DA ianuarie 2016 / DI ianuarie 2016

– DA iunie 2016/ DI iunie 2016

 

Ana – Alexandra IlieDA iunie 2016 / DI iunie 2016

 

Sînziana Dobre – DA februarie 2016 / DI februarie 2016

–  DA iunie 2016 / DI iunie 2016

 

Claudia Pamfil DA iulie 2016 / DI iulie 2016

 

Alexandra Luminița Petrescu  DA iulie 2016 / DI iulie 2016

  DA decembrie 2016 / DI decembrie 2016

 

Daniela Diaconu DA decembrie 2016 / DI decembrie 2016

 

Daniela Pârvulescu Declarație de avere  Declarație de interese

 

Otilia Pop –  Declarație de avere  Declarație de interese

 

Cristina Albulescu – DA februarie 2016 DI februarie 2016

– DA iunie 2016 / DI iunie 2016

DA decembrie 2016 / DI decembrie 2016

 

Camelia Busioc  – detașat – Declarație de avere  Declarație de interese

– DA iunie 2016 / DI iunie 2016

 

Mihai Drăgulinescu DA iulie 2016 / DI iulie 2016

 

Camelia Gafițianu – detașat – Declarație de avere și de interese

 

Aurelia Ștefănescu – detașat – Declarație de avere  Declarație de interese

– DA iunie 2016  / DI iunie 2016

– DA noiembrie 2016 / DI noiembrie 2016