Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic și-a stabilit ca prioritate consolidarea cadrului actual instituțional în materia consultărilor publice, implicându-se atât în promovarea de dezbateri de actual interes pentru societatea civilă, cât și în promovarea dezbaterilor inițiate de structuri ale aparatului central.

În secțiunea curentă sunt prezentate dezbaterile inițiate de MCPDC pe teme precum: guvernare deschisă, transparență, acces la informații. 

 

8 iunie 2016 – Dezbatere publică privind proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

 

14 ianuarie 2016 – Dialog pentru o administrație publică transparentă și participativă – MCPDC și MDRAP

 

9 decembrie 2015 – Dezbatere publică despre structura și prioritățile de Buget 2016 – Palatul Parlamentului