Activitatea de îmbunătățire a practicilor de consultare publică la nivelul administrației publice centrale și locale este una dintre direcțiile principale de activitate ale Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC). În acest sens, MCPDC a dezvoltat o serie de acțiuni menite să crească capacitatea instituțiilor publice de a realiza consultări publice eficiente, printre care:

 

  • Analiza procedurilor de consultare publică de la nivelul ministerelor de resort;
  • Realizarea buletinului săptămânal E-Consultare cu proiecte de acte normative aflate în consultare publică la nivelul ministerelor din Guvernul României și transmiterea acestuia către aprox. 1500 de beneficiari;
  • Realizarea calendarului E-Dezbatere, calendar ce cuprinde informații despre toate dezbaterile publice organizate de administrația publică centrală;
  • Realizarea buletinului EU-Consultare, buletin informativ ce are ca scop informarea periodică și transparentă, dar și implicarea societății civile în procesele decizionale ale Comisiei Europene;
  • Sprijinirea organizării de dezbateri publice pe subiecte de larg interes, în scopul creșterii capacității instituțiilor publice de a organiza astfel de acțiuni și în scopul îmbunătățirii dialogului dintre societatea civilă și decidenți.