computer_front_image

SCRISOARE DE INTENŢIE

Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC), cu sediul în Bucureşti, Palatul Victoria, Piața Victoriei nr. 1, Sector 1, tel: 021.314.34.00; 021.319.15.64, e-mail: secretariat.mcpdc@gov.ro intenţionează să achiziţioneze prin “Cumpărare directă”, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare, următoarele echipamente informatice, având specificațiile tehnice anexate:

  • Stații de lucru de tip desktop – cod cpv 30213000-5 – 14 buc.
  • Imprimante multifuncționale – cod cpv 30232110-8 – 2 buc.
  • Echipament Acces point wireless – cod cpv 32413100-2 – 2 buc

 

În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră oficială, semnată și stampilată, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

  • Datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), precum şi datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relaţia cu MCPDC.
  • Disponibilitatea firmei dvs. de a furniza produsele.
  • Date tehnice ale produselor.
  • Preţul unitar al produselor (lei, fară TVA).
  • Perioada de livrare.
  • Perioada de valabilitate a ofertei.

Ofertele cu produse ale căror configurații sunt inferioare celor menționate în specificațiile tehnice vor fi respinse. Criteriul de atribuire al ofertei câștigătoare va fi prețul cel mai scăzut. Achiziția se va finaliza prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P.) Data limită pentru transmiterea ofertelor: 08.04.2016, ora 12:00, prin e-mail: aurelia.stefanescu@gov.ro. Persoană de contact: Aurelia Ștefănescu telefon 021.314.34.00 int. 1046.
Specificatii tehnice 1

Specificații tehnice 2